Oferta firm technologicznych z regionu skierowana do studentów


Ankieta towarzyszy projektowi "Przewodnik Kariera IT: Szczecin i Koszalin", którego celem jest ukazanie studentom możliwości rozwoju jakie dają lokalne firmy informatyczne - wskazując dostępność poszczególnych specjalizacji oraz ich potencjał. Pozyskane informacje zostaną uśrednione, a każda firma, która odpowie na wszystkie pytania, zostanie umieszczona w przewodniku zaraz obok informacji "omawiane stanowisko dostępne w firmach: (...)".

Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
Ogólne


* Nazwa firmy:

* Wybierz maksymalnie 3 obszary w których działa Twoja firma.
Wszystkie odpowiedzi muszą być różne.
Proszę wybrać od 1 do 3 odpowiedzi
Administracja systemami komputerowymi
Aplikacje Android
Aplikacje iOS
Aplikacje komputerowe (desktop)
Aplikacje Windows Phone
Programowanie WEB
Projektowanie systemów informatycznych
Przetwarzanie dużej ilości danych (ang. Big Data)
Systemy wbudowane
Testowanie oprogramowania
Wsparcie techniczne
Zarządzanie systemami informatycznymi
* Jakie stanowiska występują w firmie?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Jakimi językami obcymi powinni porozumiewać się kandydaci o pracę?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi
Jakie działania mogłaby podjąć Uczelnia bądź Fundacja Netcamp, by zwiększyć jakość wiedzy i umiejętności studentów wkraczających na rynek pracy?
Wszelkie sugestie mile widziane.

HelpPrzykład:
co: "przedsionek dla programistów" - dwumiesięczny kurs programowania w którego zakres wchodzi nauka narzędzi powszechnie używanych w firmach - kontrola wersji, środowiska programistyczne, biblioteki, itd.

Alternatywa dla: poświęcania czasu przez pracowników firmy na naukę podstaw nowego pracownika.

korzyści: dostęp do kandydatów o wyższych umiejętnościach.

Rekrutacja: wyłącznie osoby, które uzyskały dobry wynik w Badaniu programistów.

Finansowanie: "Przedsionek" realizowany w wyniku kooperacji finansowej kilku firm z regionu, którym zależy na poszczególnych umiejętnościach.